Klub historie amatérského filmu

Jsme nezisková organizace, sdružení zájemců o historii amatérského filmu - jak po obsahové tak po technické stránce.

 

Z našich stanov vyjímáme:

 

Cíl a činnosti sdružení

  1. Hlavním posláním sdružení je mapování amatérského filmu, zejména v Brně a okolí, jak po obsahové, organizační a autorské, tak po technické stránce.

  1. Dalším posláním a cílem sdružení je aktivně šířit povědomí o významu Jindřicha Suchánka, brněnského konstruktéra a podnikatele v oboru jemné mechaniky.

  1. Sdružení prostřednictvím svých členů i majetkem sdružení shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k životu a produkci Jindřicha Suchánka.

  1. Sdružení shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k amatérskému filmu a jejich autorům a k soutěžím, přehlídkám a festivalům amatérského filmu.